Nominera till de olika styrelser och nämnder vi har i kommunen

Alla våra medlemmar har rätt att nominera den eller dem som de tycker ska företräda oss i kommunens många olika nämnder och styrelser. Man kan och bör också nominera sig själv om man är intresserad av ett uppdrag.

Nomineringarna till kommunens styrelser och nämnder är öppen för alla våra medlemmar. Nominera kan du göra fram till söndagen den 21/10 då nomineringstiden enligt beslut av styrelsen stänger. Den du nominerar ska vara medlem, lämplig och tillfrågad. Nomineringarna skickas till vår valberedning, enklast via mail till valberedningens ordförande Ann-Britt. Har du några frågor kring hur…

Läs mer

Nominering till Landstingets styrelse och nämnder

Nu efter valet så börjar arbetet med att formera den politiska organisationen i Landstinget. Det är dags för oss att nominera till de många posterna och detta ska vi göra i två delar.

I valet till Landstinget så väljer vi ledamöterna till Landstingsfullmäktige utöver fullmäktige finns en bred politisk organisation med styrelse, nämnder och utskott. De övriga delarna av den politiska organisationens förtroendevalda utses av de folkvalda i fullmäktige. Vi i Arbetarkommun (AK) har nu möjlighet att nominera till de olika uppdragen inom Landstingets politiska organisation. Partidistriktet (PD)…

Läs mer

Nominering och val av ombud till partikongressen 2019

Nästa år håller partiet den 22-24 Mars kongress i Örebro, nu är det dags att nominera ombud dit så att vi kan hålla vårt ombudsval i vinter.

Kongressen är vårt partis högst beslutande organ. Ombuden till kongressen väljs av våra medlemmar inom respektive indelad valkrets. Alla medlemmar har rätt att nominera till ombudsvalet, respektive Arbetarkommuns (AK) styrelse beslutar om nomineringstiden och partidistriktet (PD) beslutar om själva valet. Vi i Torsås tillhör tillsammans med Nybro och Emmaboda Valkrets 4 i Kalmar län. Vi har att välja…

Läs mer

Medlemsmöte – Valupptakt 18/8

Den 18/8 har partiet en nationell kampanjdag då det är tänkt att samtliga AK ska träffas samtidigt och bl.a. kolla på livesändning från Statsminister Stefan Löfven med anledningen av det är nästa måndags möte alltså flyttat.
Läs mer

Avhopp ifrån Socialdemokraterna i Torsås

Tyvärr konstaterar vi att Roger Isberg har valt att lämna Socialdemokraterna i Torsås och att Roger, trots uppmaningar ifrån partiet att avsäga sig sina uppdrag, väljer att fortsätta som politisk vilde.

Roger Isbergs medlemskap i Socialdemokraterna per den 9/8 avslutat och han företräder i sin fortsatta gärning inte längre partiet.

Läs mer

Stabilt styrelsemöte med fokus på framtiden

Valrörelsen, helt klart kvällens viktigaste fråga

I tryckande värmen så hade styrelsen möte med ett tydligt fokus på framtiden i fokus. Bl.a. hölls workshops att utifrån valmanifestet finslipa de lokala budskapen i valrörelsen. Mötet beslutade byta datum för kommande medlemsmöte till den 18/8, mötet planeras ihop med partiets nationella kampanjdag. Kallelse kommer via mail inom kort. Får du inte några kallelser eller medlemsutskick så…

Läs mer

Konstruktiv Konstruktion av Hemsida

Idag har vi ägnat oss åt konstruktiv konstruktion av vår web.

Vår hemsida behöver nytt utseende och funktion. Henrik och Böna designar och hackar sig fram i cyberdjungeln. Vår kaxiga slogan i valrörelse ”Vi har bara Börjat” ges i detta sammanhang en något mer ödmjuk betydelse.

Läs mer
facebook Twitter Email