Om oss

I Smålands och Kalmar läns allra sydöstraste hörn, gränsande mot Blekinge hittar man Torsås kommun och här verkar vi.

Politiska partier är den organisationsform som i Sverige samlar samhällsengagemang för demokratiskt inflytande och olika partier har olika strukturer.
I vårt parti kallas den lokala huvudorganisationen på kommunal nivå för Arbetarkommun (AK), så vårt formella namn är alltså Torsås Socialdemokratiska Arbetarkommun.

Vi håller medlemsmöten varannan, vart tredje månad ungefär och dessa möten är för alla medlemmar.
Det är ordföranden eller styrelsen som kallar, våra kallelser går vanligtvis ut via mail.
Medlemsmötena beslutar om vår verksamhets inriktning och väljer våra företrädare.

Utöver medlemsmöten så håller vi en gång i månaden S-gruppmöten, till dessa kallas alla våra förtroendevalda (våra politiker) och de är öppna för medlemmar att delta i vid intresse.
Det är Gruppledaren som kallar, det görs i och med verksamhetsplanen och påminnelse går vanligtvis ut via mail.
S-gruppmötena avhandlar aktuella politiska frågor i kommunen.

facebook Twitter Email