Datumplan 2023

Mötesdatum för 2023 beslutade av verkställande utskottet den 11/1 på uppdrag av styrelsen.

I bifogad fil nedan finner ni datum för möten 2023.

Våra olika möten

Medlemsmöten

Alla medlemmar kallas till medlemsmöten, på dessa avhandlas dels organisatoriska frågor dels frågor utifrån olika teman. Våra medlemsmöten är arbetarkommunens högst beslutande organ.
Kallelsen kommer via mail och med påminnelse per sms, till Årsmötet kallas via personligt brev.

Vi har som regel våra möten på måndagskvällar i Torsås, det finns några undantag som t.ex. Jul och sommaravslutningarna.

Styrelsen har att kalla till Extra medlemsmöte vid behov.
Ordförande är sammankallande.

S-gruppmöten

Alla våra förtroendevalda kallas till våra S-gruppmöten, och alla medlemmar är inbjudna. På dessa avhandlas lokalpolitiska frågor, vi arbetar med vår politiska inriktning i olika specifika frågor och politikutveckling generellt.
Fokus för mötena planeras av vår gruppledare med stöd av ordförandegruppen.
Förtroendevalda ska med fastställd datumplan anse sig kallade.

Även dessa möten hålls som regel måndagskvällar.

Gruppledaren är sammankallande.

Styrelsemöten

Till styrelsemötena kallas styrelsen, utskott och gruppledare bjuds in och revisorer delges för kännedom.
Ledamöterna väljs på Årsmötet. Styrelsen är när medlemsmöte inte är sammankallat arbetarkommunens högst beslutande organ och planerar och leder partiets verksamhet lokalt.
Ledamöter ska med fastställd datumplan anse sig kallade, förslag på dagordning skickas via epost inför mötet och påminnelse via sms.

Mötena hålls som regel måndag kväll, och i undantagsfall söndag förmiddag.

Ordförande är sammankallande.

VU

VU är styrelsens Verkställande utskott och dess arbete sker som regel löpande. Möten planeras in vid behov.

Dessa möten förläggs som regel till söndag förmiddag.

Ordförande är sammankallande.

Majoritetsgruppsmöten

I Torsås styr vi kommunen i ett majoritetssammarbete med Vänsterpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. Våra respektive kommunfullmäktigegrupper tillsammans bildar det vi kallar Majoritetsgruppen, eller som vi ibland kallar den Stora Majoritetsgruppen.

Gruppledaren är sammankallande.

Ordförandegruppmöte

Våra ordföringar och vice ordföringar från respektive nämnder och styrelser träffas att samverka kring samarbetet inom majoriteten, kring ledning och styrning av kommunens organisation och att stödja varandra i nämnds och styrelsearbetet.

Gruppledaren är sammankallande.

Nämndsgrupperna

Våra förtroendevalda i respektive nämnd och styrelse bildar tillsammans nämnds-/styrelsegrupp och fastställer inom sig mötesplan efter verksamhetens behov. Nämnds-styrelsegrupperna sammanträder också med samarbetspartiernas företrädare i majoritetsgrupp för respektive nämnd/styrelse.

Respektive nämnds /styrelse ordförande är sammankallande.

Kyrkopolitiska gruppen

Vår kyrkopolitiska grupp har att inom sig planera möten.

Kommunens sammanträden

För datum för sammanträden inom Torsås kommun, nämnder och styrelser mm KLICKA HÄR

facebook Twitter Email