AK styrelsen

Valda av medlemmarna att leda partiets arbete lokalt

Ordinarie ledamöter
Björn ’Böna’ Petersson ordförande
Ann-Britt Mårtensson sekreterare och vice ordförande
Bernt Nykvist kassör
Henrik Nilsson Bokor studieledare, val-/kampanjledare och gruppledare
Sören Bondesson mediaansvarig
Siv Eriksson vice sekreterare
Ulf Pettersson medlemsansvarig
Linnea Wedin digitaltansvarig
Hans Larsson facklig ledare

Ersättare
Lars Häggbring
Anne Ivholm
Albin Appelqvist
Magnus Persson

Seniorutskottet
Siv Eriksson sammankallande
Kurt Arvidsson
Inga-Britt Karlsson

Fackligpolitiska utskottet
Monica Anderberg sammankallande
Björn Petersson
Barbro Martinsson

facebook Twitter Email