Nominering och val av ombud till partikongressen 2019

Nästa år håller partiet den 22-24 Mars kongress i Örebro, nu är det dags att nominera ombud dit så att vi kan hålla vårt ombudsval i vinter.

Kongressen är vårt partis högst beslutande organ. Ombuden till kongressen väljs av våra medlemmar inom respektive indelad valkrets. Alla medlemmar har rätt att nominera till ombudsvalet, respektive Arbetarkommuns (AK) styrelse beslutar om nomineringstiden och partidistriktet (PD) beslutar om själva valet.

Vi i Torsås tillhör tillsammans med Nybro och Emmaboda Valkrets 4 i Kalmar län. Vi har att välja 2 kongressombud gemensamt i vår valkrets.
Valet av ombud sker genom poströstning och kommer att pågå 12 November till den 12 December i år. Betalande medlemmar har rösträtt och kommer få hem en valsedel, ett innerkuvert och ett svarskuvert. Svarskuvertet räknas som röstkort.

När man röstar så ska man på valsedeln kryssa det antal ombud som ska väljas, i vårt fall ska man alltså kryssa 2 kandidater.
Därefter lägger man Valsedeln i innerkuvertet som sedan placeras i svarskuvertet.
Slutligen sänder man in svarskuvertet via post.

För att få fram en valsedel krävs kandidater
Det är nu öppet för alla medlemmar att nominera fram till och medlemsmötet den 15 Oktober.  Alla nomineringar kommer att skickas in så länge som de uppfyller kraven nedan.
Den nominerade ska vara tillfrågad och villig att anta uppdraget.
Nomineringen ska innehålla namn och kontaktuppgift på den som nominerar samt följande uppgifter gällande den nominerande:
1. Namn
2. Personnummer
3. Adress
4. Epost
5. Mobilnummer
6. Titel
7. Antal tidigare kongresser
8. Uppdrag
9. Antal år som medlem (endast medlemmar får nomineras)
10. Facklig tillhörighet
Digital bild av den nominerade skall vara VU tillhanda senast i samband med att nomineringarna stängs.

Nomineringar skickas till valberedningens ordförande tillika sekreteraren Ann-Britt Mårtensson på annbrittingrid@hotmail.com

facebook Twitter Email