Nominera till de olika styrelser och nämnder vi har i kommunen

Alla våra medlemmar har rätt att nominera den eller dem som de tycker ska företräda oss i kommunens många olika nämnder och styrelser. Man kan och bör också nominera sig själv om man är intresserad av ett uppdrag.

Nomineringarna till kommunens styrelser och nämnder är öppen för alla våra medlemmar. Nominera kan du göra fram till söndagen den 21/10 då nomineringstiden enligt beslut av styrelsen stänger. Den du nominerar ska vara medlem, lämplig och tillfrågad. Nomineringarna skickas till vår valberedning, enklast via mail till valberedningens ordförande Ann-Britt. Har du några frågor kring hur nomineringar fungerar kan du med fördel kontakta henne.

När du nominerar ska det framgå vem du nominerar och till vad, gärna hur valberedningen kommer i kontakt med dig och den nominerade.

Valberedningens förslag kommer att avhandlas på Medlemsmötet söndagen den 2/12.

Valberedningens ordförande
Ann-Britt Mårtensson
076-835 37 52, annbrittingrid@hotmail.com

Följande styrelser och nämnder i kommunen kan nu nomineras ordförande/vice ordförande, ordinarie ledamöter och ersättare till:

 1. Kommunstyrelsen
  Klicka här för mer information om KS
 2. Bildningsnämnden
  Klicka här för mer information om BN
 3. Socialnämnden 
  Klicka här för mer information om SN
 4. Bygg- och miljönämnden 
  Klicka här för mer information om BMN
 5. Tekniska nämnden 
  Klicka här för mer information om TN
 6. Valnämnden 
  Klicka här för mer information om VN
 7. Torsås Bostads AB och Torsås Fastighets AB
  Klicka här för mer info om TBAB/TFAB (TBAB och TFAB har en och samma styrelse)
 8. Torsås Fjärrvärmenät AB
  Klicka här för mer
 9. Kommunens Revison
  Klicka här för mer information om Revisionen
  Kommunens revision väljer inom sig ansvarsområden vilka förutom kommunens egna verksamhet också innefattar TBAB, TFAB, Torsås Fjärrvärmenät AB, Kalmarsunds Gymnasieförbund, Samordningsförbundet, Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås, Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR,  

Vidare ska också följande väljas i Kommunfullmäktige:

 1. Ombud att företräda Torsås kommun vid bolagstämmor med TBAB/TFAB
 2. Ombud att företräda Torsås kommun vid bolagstämmor med Torsås Fjärrvärmenät AB
 3. Ombud att företräda Torsås vid Kommuninvest ekonomiska förening
  Klicka här för mer info om Kommuninvest
 4. Ledamöter/ersättare till Styrelsen i Kalmarsunds Gymnasieförbund
  Klicka här för mer info om Gymnasieförbundet
 5. Nämndemän vid Kalmar Tingsrätt
  Klicka här för mer info hur det fungerar
 6. Godemän vid lantmäteriförrättningar Torsås kommun, Tätort respektive Glesbygd
  Huvudregeln är att Förrättningslantmätaren själv handlägger ärenden men på dennes egna eller sakägarens begäran kan av Kommunfullmäktige godemän kallas in att bistå i avgörandet i ärenden. Myndighetsutövningen delas då på tre med majoritets beslut.
 7. Tidigare har vi valt ledamöter till Regionförbundets styrelse, till den Primärkommunala nämnden och till Samordningsförbundet men då Regionförbundet och Landstinget vid årsskiftet går samman så är det den politiska organisationen som kommer överta de frågorna.
  Klicka här för info om nomineringar till Landstinget/Regionen och Klicka här för mer info om Regionförbundet
 8. Ordförande och ledamöter till Syskonen Johanssons stipendiefonds Donationskommitté
  Klicka här för mer info om fonden
 9. Borgerliga vigselförrättare
  Klicka här för mer info
 10. Ledamöter och ersättare till direktionen för Räddningstjänstförbundet Emmaboda -Torsås
  Klicka här för mer info
 11. Ledamöter och ersättare till direktionen för Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR
  Klicka här för mer info
 12. Ledamöter till den gemensamma överförmyndarnämnden
  Klicka här för mer info om vår Överförmyndarnämnd som vi har gemensamt med Nybro, Emmaboda och Uppvidinge kommuner.
 13. Huvudman i Sparbanksstiftelsen Kronan
  Klicka här för mer info
facebook Twitter Email