Sommaravslutning

Socialdemokraterna i Torsås håller medlemsmöte, utomhus och corona-anpassat att minska risken för smittspridning, med fokus på regional miljöpolitik.

Mötet planeras med en aktivitet kring remissen ”Rött miljöprogram för Kalmar län” som ska tas upp för beslut vid höstens distriktskongress. Läs med fördel igenom remissen inför mötet.
Remissen har ni fått i medlemsutskicket, saknar du den kontakta oss på mailen nedan.
Vi har en ambition att ni som inte har möjlighet att delta på plats ska få chans att bidra på distans.

Vi börjar med en lättare lunch, med anledning av det och att hålla koll på hur många vi kan tänkas bli så behöver vi ha din anmälan senast torsdagen inför mötet (11/6). Ange ev. allergier motsvarande.
Anmälan till: socialdemokraternatorsas@gmail.com

Lördagen den 13/6
kl 13:00
Torsås, ute på Sahara Karta

Delta på distans via Zoom
Länk: https://socialdemokraterna.zoom.us/j/99423267609
Mötes kod: 544965
Instruktion Zoom

Digital variant av aktiviteten kring Rött miljöprogram för Kalmar län
Länk: Klicka här

Ramprogram
– Välkomna 13:00
– Lunch och prisutdelning 1a maj digitala tipsrundan
– Aktivitet kring remissen Rött miljöprogram för Kalmar län
– Fika (ca 15:00)
– Paddel, kubb mm fritt

Kläder efter väder, vi är utomhus hela tiden.
En picknik filt kan vara bra att ha

Håll omtänksamt mellanrum

Vi är fortfarande inne i Coronakrisen så det är av största vikt att alla följer myndigheternas rekommendationer för att vi ska kunna genomföra mötet.
– Har du symptom, även milda, så stanna hemma och delta på distans.
– Tvätta händerna när du kommer och innan du äter något.
– Håll ett omtänksamt mellanrum mellan dig och övriga deltagare.
– Om du är 70+ vänligen delta på distans, finns det något vi kan göra för dig, något du behöver hjälp så samordnar vi det genom vårt seniorutskott på 070-660 34 51

Förtydligande på förekommen anledning:
Att hålla möte i dessa tider ställer stora krav på organisatören att följa myndigheternas rekommendationer liksom att verka för att de följs av deltagarna.
Detta evenemang bör utifrån myndigheternas rekommendationer anses som större grupp och därmed, trots att vi kommer vistas utomhus och med vidtagna åtgärder olämpligt för äldre att delta i.
Det är vår målsättning att i efterhand kunna erbjuda möjlighet att delta digitalt i vår aktivitet kring Remiss Rött miljöprogram för Kalmar län.
Mötet har inga beslutspunkter.
Vår målsättning är att vidta adekvata åtgärder att säkerställa att myndigheternas rekommendationer åtlyds och det är vår bedömning att vi kommer klara det.
Skulle det visa sig att det av någon anledning inte är möjligt kommer mötet att blåsas av.

Mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer hittar du på deras hemsida www.folkhalsomyndigheten.se

facebook Twitter Email