Nominering till nämndemän i Tingsrätten är öppen

Tingsrätten i Kalmar efterfrågar fler nämndemän och styrelsen har öppnat upp för nomineringar

Vid styrelsens sammanträde måndag 4/5 beslutade man öppna upp för nomineringar till de extra nämndemän som Tingsrätten efterfrågat med anledning av Corona-krisen.
Nomineringen är öppen fram till 24/5 och kommer att avhandlas på S-gruppmötet mån 25/5.

I Sverige har vi idag ca 8’000 nämndemän som tjänstgör vid våra olika domstolar, av dessa är 30% 70+. I och med att så stor andel av nämndemännen ingår i riskgrupperna har man beslutat efterfråga tillval av nämndemän.
Valet sker i Kommunfullmäktige och sedan har Tingsrätten

Nämndemännens uppgift är att tillsammans med juristdomare avgöra mål och ärenden i domstol. Även om uppdraget som nämndeman inte är ett politiskt uppdrag, väljs nämndemännen i kommun- och regionfullmäktige efter nominering av de politiska partierna.
Hur många nämndemän som ska finnas i olika typer av förhandlingar varierar beroende på domstolsslag och mål- och ärendetyp och är reglerat i olika författningar.
Normalt tjänstgör exempelvis en juristdomare och tre nämndemän i förvaltningsrätt och vid brottmålsförhandling i tingsrätt medan det är tre juristdomare och två nämndemän i samma typ av förhandling i kammarrätt respektive hovrätt.

Du kan läsa mer om uppdraget som nämndeman på sidan www.blinamndeman.se

Som nämndeman bidrar du med insyn i domstolarna, en grundpelare i vår demokrati

Är du intresserad av att bli nämndeman eller vill du föreslå någon som du tycker vore lämplig så tveka inte att nominera till vår valberedning.

Den du nominerar ska vara tillfrågad och ha accepterat, ska vara någon som enligt din bedömning är lämplig att inneha uppdraget och måste såklart dela våra grundvärderingar samt vara eller vilja bli medlem i partiet.
Av nomineringen ska framgå den nominerades namn samt bostadsort, den bör dessutom innehålla kontaktinformation så som mobilnummer och E-postadress.

Nomineringar skickas till sammankallande i Valberedningen Ann-Britt Mårtensson annbrittingrid@hotmail.com 076-835 37 52

För att ta del av Tingsrättens skrivelse om Tillval KLICKA HÄR

facebook Twitter Email