Nominering till ersättare i nämnd öppen

En plats som ersättare i Teknik- och fastighetsnämnden har blivit ledig och styrelsen har öppnat upp nominering.

Vid styrelsens sammanträde måndag 4/5 beslutade man öppna upp för nomineringar till den ersättare plats som blivit ledig efter att vår företrädare Johan Hellborg flyttat till Öland.
Nomineringen är öppen till 24/5 och kommer att avhandlas på S-gruppmötet mån 25/5.

Generellt om nämnder kan man säga att eftersom kommunstyrelsen inte kan sätta sig in i alla specifika frågor, finns det även nämnder för olika specialområden. Nämnderna svarar för uppgifter som enligt olika lagar ligger på kommunerna. Viktiga sådana lagar är socialtjänstelagen, skollagen, plan- och bygglagen och miljöbalken. Därtill kommer frivilliga uppgifter till exempel inom fritids- och kulturområdet. Det är kommunfullmäktige som beslutar om ansvarsfördelningen mellan nämnderna. Varje nämnd ansvarar sedan för att deras verksamhet bedrivs enligt de mål och riktlinjer och inom den budget som fullmäktige har bestämt.
För varje nämnd finns en förvaltning med kommunanställda tjänstemän, som förbereder ärenden, genomför politikernas beslut och bedriver all den verksamhet som finns inom nämndens ansvarsområde.

Det är lärorikt och ger en möjlighet att påverka politikens utformning att sitta i en nämnd.

När det kommer till Teknik- och fastighetsnämnden specifikt så är det en sen årsskiftet nybildad nämnd. Vid årsskiftet övergick en del av tidigare Tekniska nämndens verksamhet, driften av vårt vatten och avlopp, över i det nybildade kommunala bolaget Torsnet. Åt andra hållet va det med kommunens fastigheter som övergick i från TFAB in till denna nämnden. Nämnden är nu beställare av Torsnets VA och Fjärrvärme och leverantör av fastighetsservice åt TBAB. Utöver detta har nämnden bl.a. hand om vägunderhåll och yttre skötsel i kommunen.

Är du intresserad av vara med i nämnden eller vill du föreslå någon som du tycker vore lämplig så tveka inte att nominera till vår valberedningen.

Den du nominerar ska vara tillfrågad och ha accepterat, ska vara någon som enligt din bedömning är lämplig att inneha uppdraget och måste såklart dela våra grundvärderingar samt vara eller vilja bli medlem i partiet.
Av nomineringen ska framgå den nominerades namn samt bostadsort, den bör dessutom innehålla kontaktinformation så som mobilnummer och E-postadress.

Nomineringar skickas till sammankallande i Valberedningen Ann-Britt Mårtensson annbrittingrid@hotmail.com 076-835 37 52

facebook Twitter Email