Nominera till riksdagslistan

Nu kan du som medlem nominera kandidater till riksdagslistan 2022, senast 30/8

Söndagen den 11 september 2022 är det val till Sveriges riksdag för mandatperioden 2023-2027.

I vårt parti sätter varje partidistrikt upp varsin riksdagslista med lokala kandidater ifrån länet.
Vår lista för Kalmar län kommer att beslutas av partidistriktets extrakongress den 20 november i höst.

Varje partimedlem och till partiet ansluten organisation har rätt att föreslå kandidater enligt våra stadgar. Nomineringen är öppen till och med att punkten avhandlas på medlemsmötet måndagen den 30/8.
Skicka gärna in din nominering till valberedningen dessförinnan.

Den du nominerar ska vara tillfrågad och ha accepterat, ska vara någon som enligt din bedömning är lämplig att inneha uppdraget och måste såklart dela våra grundvärderingar samt vara medlem i partiet.
Av nomineringen ska framgå den nominerades namn samt bostadsort, den bör dessutom innehålla kontaktinformation så som mobilnummer och E-postadress.

Nomineringar skickas till sammankallande i Valberedningen
Ann-Britt Mårtensson annbrittingrid@hotmail.com 076-835 37 52

facebook Twitter Email