Nominera till Kyrkovalet

I höst är det val till kyrkans olika folkvalda församlingar och sedan decennier är vårt parti engagerat i kyrkan. Vi har över 7000 partikamrater som runt om i landet fått förtroendet att förvalta vår kyrka. Här i Torsås har vi en nytändning av vårt engagemang i kyrkan med målsättning om att ställa upp även lokalt i detta valet.

Svenska kyrkan är en viktig del av vårt samhälle. Sedan decennier tillbaka bedriver Socialdemokraterna ett engagerat arbete för att stödja utvecklingen av en öppen och demokratisk folkkyrka som är tillgänglig för alla som vill. Socialdemokraterna vill bidra med kunskap, engagemang och framtidstro i Svenska kyrkan. Du är välkommen att bidra på det sätt du kan!

Kanske tillhör du dem som gärna går i kyrkan på söndagar, eller tillhör du dem som hellre går i skogen och får en andlig upplevelse där, men som tycker det är viktigt att kyrkan finns? Kanske ber du ”Gud som haver barnen kär” innan du ska somna och uppskattar att din familj kan döpa sina barn i kyrkan? Kanske vill du en gång i tiden kunna begravas i kyrkan?
Kanske har du reflekterat över att Svenska kyrkan är en viktig resurs i många människors liv?

Kanske tycker du att det är viktigt med folkligt deltagande och inser att en allmännyttig verksamhet blir bättre om förtroendevalda bidrar med kunskap om vad folk tror och längtar efter? Vi lever i en tid då individualismen sätter sin prägel på oss alla. I synnerhet för många unga känns det främmande att blint inordna sig i ett färdigt tankemönster. Samtidigt växer längtan efter sammanhang en gemenskap som sträcker sig utanför den lilla grupp som vi tillhör till vardags och som kanske också sträcker sig över generationsgränserna.

Socialdemokraterna är en folkrörelse som vill bidra till ett välfärdssamhälle för alla.

För mer om vårt partis engagemang i kyrkan se hemsidan
https://www.socialdemokraterna.se/s-i-svenska-kyrkan/s-i-svenska-kyrkan
och på Facebook
https://www.facebook.com/Sisvenskakyrkan/

Nominera kandidater

Kyrkan är liksom staten organiserad i tre olika nivåer med olika ansvarsområden, olika delar av vår partiorganisation ansvarar för de olika nivåerna där vi som Arbetarkommun har ansvaret för den lokala nivån och för att samarbete med övre nivåerna.

I Kyrkovalet är alla medlemmar i svenska kyrkan från 16 år röstberättigade.

För att kunna kandidera i kyrkovalet behöver man:
– vara medlem i kyrkan
– vara döpt alt. vara eller ha varit förtroendevald i kyrkan
– ha fyllt 18 år (senast på valdagen)
– och vara kyrkobokförd i församlingen

Den du nominerar ska vara tillfrågad och ha accepterat, ska vara någon som enligt din bedömning är lämplig att inneha uppdraget och måste såklart vara medlem i partiet.
Av nomineringen ska framgå den nominerades namn samt bostadsort, den bör dessutom innehålla kontaktinformation så som mobilnummer och E-postadress.

Lokalt – Kyrkofullmäktige

Här lokalt har vi en nystart av vårt kyrkopolitiska engagemang och vid medlemsmötet 25/1 är målsättningen att vi ska starta upp vår nya kyrkopolitiska grupp.

Nomineringar till Fullmäktigelistan skickar du till socialdemokraternatorsas@gmail.se senast 4/2

Fullmäktigelistan avhandlas på Årsmötet 8/3

Vi behöver dig, du som vill vara med och förvalta vår kyrka

Stiftsfullmäkige – Regionalt

Vi tillhör Växjö stift, stiftet sträcker sig över flera partidistrikt och det är Kronobergs partidistrikt som samordnar vårt engagemang.

Nomineringar till Stiftsfullmäktige skickar du till socialdemokraternatorsas@gmail.se inför medlemsmötet den 25/1 där ev. nomineringar ska avhandlas.

Kyrkomötet – Nationellt

Kyrkans högsta beslutande församling kyrkomötet. Vårt engagemang här samordnas av partistyrelsen.

Nomineringar till Kyrkomötet skickar du till socialdemokraternatorsas@gmail.se inför medlemsmötet den 25/1 där ev. nomineringar ska avhandlas.

facebook Twitter Email