Nominera och skriv motioner till DÅK 2021

Dags att skriva motioner och nominera till partidistriktets årskonferens (DÅK) 2021

Partidistriktet planerar hålla DÅKen den 5 maj. Först upp är att vi ska välja vilja som ska representera oss där sen har vi ju också möjlighet att skicka in motioner och nominera till de val som ska hållas där.

På Partidistriktskongressen kommer avhandlas sedvanliga årsmötesförhandlingar inkl val till befattningar på distriktsnivå, inkomna motioner och styrelsens förslag samt så kommer Rött miljöprogram för Kalmar län att avhandlas.

Nominera ombud

Vi kommer på medlemsmötet 25/1 välja våra ombud som ska representera oss och nomineringen är öppen fram tills på mötet.
Nominera ombud senast på mötet men gärna till valberedningen innan dess.

Att vara ombud på Partidistriktskongress är intressant och lärorikt, man får träffa partikamrater från hela länet och diskutera och debattera de många olika frågor som avhandlas. Som ombud är man representant för alla oss i Torsås och förväntas föra vår talan, läsa in sig på förslagen och aktivt delta i beredningen av ärendena.

Vi har att välja 4 ombud och suppleanter till det.

Alla våra medlemmar kan nominera ombud.
Den du nominerar ska vara tillfrågad och ha accepterat, ska vara någon som enligt din bedömning är lämplig att inneha uppdraget och måste såklart vara medlem i partiet.
Av nomineringen ska framgå den nominerades namn och bostadsort, den bör dessutom innehålla kontaktinformation så som mobilnummer och E-postadress.

För att skicka in en nominering  KLICKA HÄR

Intressant och lärorikt, man får träffa partikamrater från hela länet

Skriv en motion eller två

Du kan motionera kring vad distriktet ska tycka eller göra, som exempel så är det genom distriktet som vi hanterar vår regionpolitik och uppdrar vår regionfullmäktige grupp men det går ju att motionera om så mycket annat.

När du skriver din motion är det bra att tänka på:

+ Att utifrån vad det är du föreslår sätta en RUBRIK på din motion, tänk på att den bör vara kort och talande. Du kan med fördel börja med brödtexten och därefter ta att-satserna för att sist sätta rubriken.

+ Att formulera en MOTIONSTEXT/brödtext som beskriver problemet som du ser och så givetvis lösningen som du föreslår. Tänk på att vem som helst av dina partikamrater ska kunna läsa din text och förstå vad det är du vill ha gjort. En sak att ha i beaktande är att ju mer precist förslaget är ju svårare kan det vara att få stöd för, te.x kan det vara lättare att vara överens om att något bör höjas än att något ska höjas med en exakt siffra, men det är din motion så du bestämmer så klart hur du vill formulerar dig.

+ Att dina konkreta förslag, vem eller vad är det som ska göra vad, ska preciseras i en eller flera att-satser. En att-sats bör vara väldigt tydlig.

+ Ditt (motionärens) namn måste vara med.


Skicka din motion till vårt VU senast 15/1
Inkomna motioner avhandlas på medlemsmötet den 25/1
Arbetarekommunen kan antingen anta motion som sin
egen eller besluta att sända in den som enskild

För att skicka in en motion  KLICKA HÄR
Ange att motionen är riktad till Partidistriktets kongress (DÅKen)

Motionstiden är också öppen till vårt eget årsmöte (inne senast 4/2) och till höstens partikongress (inne senast 29/3).
Skulle du vilja ha en workshop att hjälpas åt att fila på din motion hör av dig så kör vi.

Nominera till de val som ska hållas

På distriktskongressen ska val till distriktsstyrelsen, partidistriktets revisorer och valberedning.
Nomineringen är öppen fram till på medlemsmötet 25/1
För att ta del av nomineringsunderlag KLICKA HÄR

Som ledamot i distriktsstyrelsen har man stort inflytande över partiets verksamhet i länet, inflytande som åtföljs av lika delar ansvar.
Distriktsstyrelsen handhar ledningen av distriktets verksamhet och är, då distriktskongress inte är samlad, distriktets högst beslutande organ.
Inom styrelsen finns många olika intressanta delar att fördjupa sig och som fördelas ledamöterna emellan. Av de som sitter här förväntas att man tar ansvar för och aktivt driver på partiets verksamhet i länet liksom att man driver distriktets frågor upp emot partistyrelsen och ut i opinionen.

Distriktets revisorer granskar å medlemmarnas räkning distriktsstyrelsens verksamhet och distriktets räkenskaper. Ett oerhört viktigt uppdrag. För att sitta här bör man vara intresserad av styrning och uppföljning, man får inte vara rädd för att säga ifrån och man är med fördel van att ta initiativ.

Vägen fram till ett val är sällan enkel, vi är ett stort parti en stor rörelse med många kriterier på sammansättningen av våra ledande positioner såväl som stora förväntningar på var enskild företrädare. En aktiv och eftertänksam valberedning håller allt samman. För att sitta här bör man ha god kännedom om organisationen och stor erfarenhet av det politiska värvet.

Den du nominerar ska vara tillfrågad och ha accepterat, ska vara någon som enligt din bedömning är lämplig att inneha uppdraget och måste såklart vara medlem i partiet.
Av nomineringen ska framgå den nominerades namn och bostadsort, den bör dessutom innehålla kontaktinformation så som mobilnummer och E-postadress.

För att skicka in en nominering  KLICKA HÄR

Det är också öppet för nomineringar till Stiftsfullmäktige och Kyrkomötet (senast på medlemsmötet 25/1), till partikongressen (senast 29/3) och till vårt eget årsmöte och Församlingslistan (senast 4/2)

facebook Twitter Email