Medlemsutbildning steg 1

Nybro bjuder in oss till deras steg1 utbildning med start onsdagen den 13/4.

Vi i Torsås, Nybro och Emmaboda Socialdemokrater samverkar i arrangerandet av steg1 utbildningar och nu i vår är det Nybros tur att anordna medlemsutbildning steg1. Utbildningen genomförs över 6 efter varann följande onsdagskvällar med start den 13/4 i Nybro (fysiskt).

Intresseanmälan görs till socialdemokraternatorsas@gmail.com senast 21/3

Om vår medlemsutbildning

Vår medlemsutbildning är uppdelad i 3 steg.
Medlemsutbildningen är till för att ge dig som medlem verktyg för att kunna påverka i partiet och samhället i stort. Genom att vinna insikter i politik, ideologi, historia och hur partiorganisationen fungerar får du större möjlighet till delaktighet, engagemang och ett aktivt medlemskap. Medlemsutbildningarna vänder sig till alla som vill lära sig mer om historia, ideologi och organisation.

Steg 1 Grundläggande – Socialdemokraterna, en folkrörelse blir till

Du ska få förståelse för de grundläggande värdeorden i vår ideologi. Få en förståelse för hur vår folkrörelse fungerar och dess fördelar. Stifta bekantskap med, och träna på mötesteknik. Diskutera och få insikter i hur Socialdemokraterna är och uppfattas vara, samt samtala om hur partiets politik och organisation utvecklas

Steg 2 Fortsättning – Ideologi, historia och organisation

Du ska få en introduktion till kommunikation och opinionsbildning. Du ska få bättre förståelse om hur klass, kön, och andra maktstrukturer påverkar oss. Utbildningen ska ge en förståelse för socialdemokratins utveckling från 1930-talet och framåt. Du ska få en förståelse för ideologin i dagspolitiken. Du ska vinna insikter om hur det parlamentariska systemet ser ut lokalt, regionalt, nationellt samt internationellt, samt hur man kan påverka genom de beslutsvägar som finns.
Utbildningen anordnas av distriktet löpande.
För att gå steg 2 ska du först ha gått steg 1.

Steg 3 Fördjupning – Så förändrar vi samhället

Tredje delen i medlemsutbildningen har till syfte att ge dig konkreta verktyg för ett fortsatt aktivt partimedlemskap för att bygga en stark folkrörelse baserad på starka medlemmar. Utbildningen ska stärka dina kunskaper och känslan för vikten av folkrörelseorganisering.
Utbildningen anordnas av partiet, löpande över året och fördelat geografiskt över landet.
För att gå steg 3 ska du först ha gått steg 2.

Övriga utbildningar

Inom partiet och våra sidoorganisationer anordnas mängder av andra utbildningar, kurser och konferenser, lokalt, regionalt och centralt.
För mer om centralt anordnade utbildningar i partiets studieportal KLICKA HÄR

För intresseanmälan eller frågor

kontakta oss på socialdemokraternatorsas@gmail.se

facebook Twitter Email