Medlemsmöte – Årsmöte

Måndagen den 8/3 håller vi medlemsmöte, helt digitalt på Zoom

Måndag 8/3
Klockan 18:00-20:00
Videomöte på Zoom – länk på mailen

Fokus på mötet är sedvanliga årsmötesförhandlingar, verksamhetsberättelsen ska beslutas om, val ska hållas och motioner avhandlas. Utöver det har vi att fastställa vår lista till Kyrkofullmäktigevalet och vi gästas av Anna Thore (S).

Kallelse skickas ut per post och per Epost.
Handlingarna ligger som länk i kallelsen per Epost, kontakt oss om du behöver dem på papper.
För att läsa mer om Zoom Klicka här

Har du frågor kontakta oss på socialdemokraternatorsas@gmail.com
eller ring ordförande på 070-298 80 26

Gäst Anna Thore (S)

Vår partikamrat från Kalmar Anna Thore ingår i distriktets arbetsgrupp för miljö och klimat som arbetar med vårt Rött miljöprogram för Kalmar län som ska antas vid kommande Distriktskongress och hon gästar oss att prata om det och partiets klimatpolitik.

Anna Thore (S)

Kyrkofullmäktigelistan

I år är det kyrkoval och vi har en nystart av vårt kyrkopolitiska engagemang.
Svenska kyrkan är uppdelad i tre nivåer där Kyrkofullmäktige är den lokala nivån och listan kallas ibland också Församlingslista.
Kyrkan har en viktig roll i civilsamhället och vi är många som är medlemmar så självklart ska vi vara engagerade i att kyrkans verksamhet är öppen för alla och hållbar för framtiden.

vi behöver dig som tycker kyrkan är viktig

Om du är medlem i kyrkan och tycker det viktigt att kyrkan som är värderingsstyrd står upp alla människors lika värde, att kyrkan som är arbetsgivare åt många och har stora upphandlingar håller schyssta villkor eller att kyrkans roll som bärare av kultur och historia måste förvaltas på ett sätt som är öppen för alla.
Hör av dig till oss.
Vi behöver dig.

För att läsa mer Klicka här

Årsmötesförhandlingar

Dagordning:

 1. Mötets öppnade
 2. Årsmötets behöriga utlysande
 3. Fastställande av
  a) arbetsordning
  b) dagordning
 4. Val av mötesfunktionärer
  a) Mötesordförande
  b) Mötessekreterare
  c) Justeringspersoner tillika rösträknare
 5. Parentation
 6. Kyrkofullmäktigelista 2021
 7. Verksamhetsberättelse
  a) Styrelsens årsberättelse
  b) Kommunfullmäktigegruppen
  c) Resultat- och balansrapport
  d) Revisorernas berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Val till styrelsen
  a) Ordförande
  b) Ordinarie ledamöter (3st)
  c) Fyllnadsval ordinarie ledamot
  d) Suppleanter (2st)
 10. Val av revisorer på 1 år
  a) Beslut om antal
  b) Sammankallande
  c) Ordinarie
  d) Suppleanter
 11. Val av fanbärare
 12. Fastställande av utskott samt val av ledamöter på 1 år
  a) Verkställande utskott
  b) Facklig-politiskt utskott
  c) Senior utskott
 13. Val av ombud och ersättare
  a) ABF avdelning Östra Småland/Öland (1)
  b) Torsås FolketsHus (3)
  c) FONUS (1)
 14. Val av valberedning
  a) Sammankallande
  b) Ledamöter
 15. Riktlinjer för den kommande verksamheten
  a) Verksamhetsplan
  b) Budget 2020
 16. Inkomna motioner
  a) Hållbar förbättring och utveckling av kommunens gång och -cykelvägar
  b) Bergkvara hamnområde och krysset Gökalund
 17. Gäst: Anna Thore
 18. Avtackning
 19. Övriga frågor
 20. Mötets avslutande

facebook Twitter Email