Skriv en motion till Årsmötet!

Motion till årsmötet kan väckas av varje enskild partimedlem eller socialdemokratisk grundorganisation som tillhör Arbetarkommun. Motionen ska enligt stadgarna skickas in till arbetarkommunens styrelse för behandling.

Hos oss i Torsås ska den skickas till socialdemokraternatorsas@gmail.com senast 1/3 och ska sedan avhandlas på vårt Årsmöte måndagen 18/3. Medlemsmötet har då att antingen tillstyrka eller avslå motionen.

Du kan motionera t.ex. kring vad S i Torsås ska tycka eller göra, som exempel så är det genom vår lokala partiorganisation här som vi hanterar vår kommunpolitik och uppdrag, men det går att motionera om mycket annat!

När du skriver din motion tänk på att:

  • Ditt namn ska vara med (motionärens)
  • Dina konkreta förslag, vem eller vad det är som ska göras, ska preciseras i en eller flera ATT-satser. En att-sats bör vara tydlig. Har du flera delar i ditt förslag kan du med fördel dela upp dom i flera att-satser och likaså om dom riktar sig emot olika organ. Det är själva att-satsen som beslutas om.
  • Formulera en motionstext (brödtext) som beskriver problemet som du ser och lösningen som du föreslår. Tänk på att vem som helst av dina partikamrater ska kunna läsa din text och förstå vad det är du vill ha gjort. En sak att ha i beaktande är att ju mer precist förslaget är desto svårare kan det vara att få stöd för, ex kan det vara lättare att vara överens om att en nivå bör höjas än att komma överens om en exakt siffra.
  • Utifrån vad det är du föreslår, sätt en lämplig rubrik på din motion. Den bör vara kort och talande. Ett tips kan vara att börja med motionstexten, när du däri funderat kring problem och lösning, därefter konkretisera det i dina att-satser för att slutligen sätta din rubrik.

Skicka din motion till socialdemokraternatorsas@gmail.com senast 1/3

facebook Twitter Email