Nominera!

På årsmötet den 18/3 ska flertalet platser avhandlas och väljas till. Det är nu dags att börja nominera dig själv eller andra personer du skulle vilja se på dessa platser.

För att nominera dig själv eller någon du skulle vilja se på dessa platser skickar du nomineringar till valberedningens sammankallande Ann-Britt Mårtensson på annbrittingrid@hotmail.com senast 23/2 Se listan nedan för att se vilka uppdrag och platser det gäller. Arbetarkommunsstyrelse Nuvarande ledamöter i tur att avgå/väljas om Ledamot tillika kassör Bernt Nyqvist Ordinarie ledamöter (4) Siv…

Läs mer

Årsmöte 2024!

Läs mer

Skriv en motion till Årsmötet!

Motion till årsmötet kan väckas av varje enskild partimedlem eller socialdemokratisk grundorganisation som tillhör Arbetarkommun. Motionen ska enligt stadgarna skickas in till arbetarkommunens styrelse för behandling.

Hos oss i Torsås ska den skickas till socialdemokraternatorsas@gmail.com senast 1/3 och ska sedan avhandlas på vårt Årsmöte måndagen 18/3. Medlemsmötet har då att antingen tillstyrka eller avslå motionen. Du kan motionera t.ex. kring vad S i Torsås ska tycka eller göra, som exempel så är det genom vår lokala partiorganisation här som vi hanterar…

Läs mer

Motionsskrivarkväll del 1

Onsdag 8/11 kl 18.00 (Kaffe från 17.30) i Folkets hus.

På onsdag håller vi en motionsskrivarkväll. Då kommer vi gå igenom vad en motion är, vad den innehåller samt hur man ska tänka när man skriver en motion. Vi ska tillsammans omvandla dina hjärtefrågor till förslag för partiets politik. Att skriva motioner är en viktig del av den demokratiska processen. Du behöver ha med dig:–…

Läs mer

Nominera DSN

Nominera ersättare till Drift- och Servicenämnden senast fredag 27/10

Vid årsskiftet omorganiserades delar av kommunens verksamhet. Bl.a. inordnades kostenheten inunder nybildande Drift- och Servicenämnden (DSN). Nämnden ansvarar också för kommunens fastigheter, gator, enskilda vägar, parker, lekplatser fritidsanläggningar, skogar och hamnverksamhet. Nämnden är även samordnande och verkställande i frågor om kommunens byggnads- och anläggningsverksamhet avseende nybyggnad samt om- och tillbyggnader. DSN består av sju ordinarie ledamöter…

Läs mer
facebook Twitter Email