AK styrelsen

Valda av medlemmarna att leda partiets arbete lokalt

Ordinarie ledamöter
Björn ’Böna’ Petersson, ordförande
Emöke Bokor, vice ordförande
Bernt Nykvist, kassör
Ann-Britt Mårtensson, sekreterare
Susanne Rosén, studieledare
Roland Swedestam
Sören Bondesson
Christina Lönnqvist
Jill Jonsson

Ersättare
Henrik N. Bokor
Hans Larsson
Maja Heller
Peter Ludvigsson

Seniorutskottet
Barbro Englund
Inga-Britt Karlsson
Siv Eriksson

Fackligpolitiska utskottet
Monica Anderberg, fackligledare
Hans Larsson
Björn Petersson

facebook Twitter Email