Nominera till kommunlistan nu

Nu är arbetet med att sätta samman kommunlistan igång och nomineringen är öppen fram till och med 31/1

I september är det dags för allmänna val och nu är processen med att ta fram vår lista till kommunvalet i gång.
Medlemsmötet i december öppnade upp för nomineringar och alla medlemmar och föreningar har nu möjlighet att föreslå kandidater till kommunlistan. Nomineringen är öppen fram till och med måndagen den 31/1.
Vår lista fastställs på vårt årsmöte den 21/3.

Skicka din nominering till valberedningens sammankallande
Ann-Britt Mårtensson annbrittingrid@hotmail.com 076-835 37 52

Vad är kommunfullmäktige

I det offentliga Sverige är kommunen vår närmaste demokratiska instans. Kommunallagen sätter ramarna för kommunens verksamhet och utifrån vårt kommunala självstyre har vi som medborgare stora möjligheter att påverka och kontrollera hur kommunen sen utför sitt uppdrag. Kommunen är skyldig att ha viss verksamhet enligt lag (som t.ex. social omsorg, skolan, plan och byggfrågor, miljö- och hälsoskydd, renhållning och avfallshantering, vatten och avlopp, räddningstjänst, krisberedskap och civilt försvar, biblioteksverksamhet och bostäder) andra verksamheter är frivilliga (som t.ex. fritid och kultur, energi, sysselsättning och näringslivsutveckling) och beslutas av lokaldemokratin.
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, en direktvald politisk församling, som representerar folket i kommunen och tar beslut i kommunens viktigaste frågor som t.ex:
– Tar beslut om kommunens inriktning, verksamhet och ekonomi. Här tas t.ex. beslut om budget, skattesats och avgifter för kommunal service.
– Beslutar om den kommunala förvaltningens organisation och verksamhetsformer.
– Väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna.
– Väljer revisorer som granskar kommunens verksamhet.

I kommunens handbok för politiker hittar du mer om kommunfullmäktige i Torsås, vad det innebär att vara folkvald i Torsås och kommunens organisation mm, den hittar du på kommunens hemsida eller genom att KLICKA HÄR

Vad innebär det att sitta i kommunfullmäktige

Som ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige ingår du i vår S-grupp där du är med och utformar och realiserar vår politik för en bättre kommun.
Det förväntas av dig:
– att verka för våra socialdemokratiska värderingar, den socialdemokratiska värdegrunden och de program som demokratiskt fastställts inom partiet.
– att delta och medverka till en god sammanhållning i S-gruppen och andra grupper du väljs in.
– att delta i sammanträden och utbildningar knutna till ditt uppdrag.
– att delta i att utveckla partiorganisationens verksamhet och delta i det utåtriktade arbetet.
Redan inför valet och sen löpande kommer du att presenteras med bild och text som företrädare för S.

Politik är på riktigt, tillsammans påverkar vi samhällets utveckling

Att sitta i kommunfullmäktige är oerhört lärorikt, det ger en mycket god insikt i kommunens verksamhet.
Du inte bara kommer få svaret på frågan ”vad får jag för pengarna”, du kommer dessutom både ha möjlighet och ansvar för att tillsammans med övriga folkvalda i fullmäktige formulera framtidens svar på den frågan.

Kommunfullmäktige bestämmer själva om sin mötesplan. Nuvarande kommunfullmäktige sammanträder en måndagskväll i månaden med ett sommar och ett vinteruppehåll. Nya kommunfullmäktige efter valet har sitt första sammanträde måndagen den 17 oktober.
För Torsås kommuns samtliga planerade sammanträdes dagar för 2022 KLICKA HÄR

Har du frågor eller funderingar hör av dig till någon av våra företrädare t.ex:
Kommunfullmäktiges ordförande Ann-Britt Mårtensson annbrittingrid@hotmail.com 076-835 37 52
Kommunstyrelsens ordförande och gruppledare för S Henrik Nilsson Bokor henrik.nilsson@torsas.se 070-283 03 19
Ordförande S i Torsås Björn Petersson bjorn.petersson@riksdagen.se 070-298 80 26

Vem kan kandidera

Den som har rösträtt i kommunvalet är också valbar och för att få rösta ska man dels:
– ha fyllt 18 år senast på valdagen
dels uppfylla något av villkoren att man är:
– svensk medborgare som är folkbokförd i kommunen
– medborgare i någon av EU:s medlemsstater, Norge eller Island och varit folkbokförd i kommunen i minst 30 dagar
– folkbokförd i kommunen och varit folkbokförd i Sverige i minst tre år

Att kandidera för Socialdemokraterna förutsätter också att man är medlem i partiet och får sina partikamraters förtroende.

Nominera

Är du intresserad av att kandidera eller vill du föreslå någon som du tycker vore lämplig så skicka in din nominering till valberedningen med en gång.

Den du nominerar ska vara tillfrågad och ha accepterat, ska vara någon som enligt din bedömning är lämplig att inneha uppdraget och måste såklart dela våra grundvärderingar samt vara eller vilja bli medlem i partiet.
Av nomineringen ska framgå den nominerades namn samt bostadsort, den bör dessutom innehålla kontaktinformation så som mobilnummer och E-postadress.

Nomineringar skickas till sammankallande i Valberedningen
Ann-Britt Mårtensson annbrittingrid@hotmail.com 076-835 37 52

P.S. Man kan alltid prata med vår valberedning kring olika uppdrag, ens funderingar och ambitioner D.S.

facebook Twitter Email