Nominera till Bygg och miljönämnden

En plats som ersättare i Bygg- och Miljönämnden har blivit ledig och det är öppet för nomineringar.

Det har öppnats upp för nomineringar till den ersättareplats som blivit ledig i Bygg- och Miljönämnden (BMN) då en av våra företrädare valt att avsäga sig uppdraget.
Nomineringen är öppen fram till och med 7/5 och avhandlas på S-gruppen 9/5.

Generellt om nämnder kan man säga att eftersom kommunstyrelsen inte kan sätta sig in i alla specifika frågor, finns det även nämnder för olika specialområden. Nämnderna svarar för uppgifter som enligt olika lagar ligger på kommunerna. Viktiga sådana lagar är socialtjänstlagen, skollagen, plan- och bygglagen och miljöbalken. Därtill kommer frivilliga uppgifter till exempel inom fritids- och kulturområdet. Det är kommunfullmäktige som beslutar om ansvarsfördelningen mellan nämnderna. Varje nämnd ansvarar sedan för att deras verksamhet bedrivs enligt de mål och riktlinjer och inom den budget som fullmäktige har bestämt.
För varje nämnd finns en förvaltning med kommunanställda tjänstemän, som förbereder ärenden, genomför politikernas beslut och bedriver all den verksamhet som finns inom nämndens ansvarsområde.

I Bygg- och miljönämnden får man lära sig massor om regler man inte visste fanns och får vara med och forma vårt framtida samhälle

När det kommer till Bygg- och miljönämnden specifikt så är nämnden inom kommunen ansvariga för bland annat planering och byggandet på landet och i våra samhällen.
De är ansvariga för tillsyn, service och beslut när det gäller plan- och bygglagen och miljöbalken inom vår kommun.
Här jobbas med alltifrån att kontrollera frisörernas miljötillstånd till långsiktiga detaljplaner över hur hela områden ska utformas.

Har du frågor om nämnden kontakta ordförande i BMN:
Hans Larsson 073-204 89 01, hans.larsson@yaskawa.eu.com

Är du intresserad av att vara med i nämnden eller vill föreslå någon som du tycker vore lämplig så tveka inte att nominera till vår valberedning.

Den du nominerar ska vara tillfrågad och ha acceptera, ska vara någon som enligt din bedömning är lämplig att inneha uppdraget och måste såklart dela våra grundläggande värderingar samt vara eller vilja bli medlem i partiet.
Av nomineringen ska framgå framgå den nominerades namn samt bostadsort, den bör dessutom vara med kontaktinformation så som mobilnummer och E-postadress.

Nomineringar skickas till sammankallande i valberedningen senast 7/5:
Ann-Britt Mårtensson 076-835 37 52, annbrittingrid@hotmail.com

facebook Twitter Email