Nominera och Motionera till DÅK 2022

Dags att lämna in motioner till årets distriktskongress och dags att nominera våra ombud och till distriktsstyrelsen. Senast 15/1 ska de vara inne och avhandlas på medlemsmöte 24/1.

Den 21 maj går distriktets kongress av stapeln i Kalmar.
Kongressen ska behandla:
– Till distriktet inkomna motioner
– Distriktets Verksamhetsberättelse för 2021
– Distriktsstyrelsens förslag
– Val av:
– Distriktsstyrelse och Revisorer
– Kandidat till Regionstyrelseordförande
– Fastställande av:
– Valberedning för val som ska förrättas av regionfullmäktige
– Rapport om valsedlar till regionfullmäktigevalet 2022
– Övriga förslag och rapporter från Distriktsstyrelsen

Nominera ombud

Vid kongressen tjänstgör ombud ifrån hela länet, varje Arbetarekommun väljer antal ombud fördelat efter antal medlemmar per den 31/12.
Vi i Torsås AK brukar ha 4 mandat.
Nomineringen till ombud är öppen sedan medlemsmötet i december fram till 15/1 och val av ombud kommer förrättas på medlemsmöte måndagen den 24/1.
Nomineringar skickas till valberedningens sammankallande Ann-Britt Mårtensson på annbrittingrid@hotmail.com
Vill

Distriktskongress är häftigt, en chans att träffa partivänner från hela länet och prata politik

Vill du åka som ombud för oss i Torsås eller vet du någon du vill föreslå så skicka in en nominering nu

Skriv en motion till distriktet

Motion till distriktskongressen kan väckas av varje enskild partimedlem eller socialdemokratisk grundorganisation som tillhör partidistriktet. Motionen ska enligt stadgarna skickas in till arbetarkommunens styrelse för behandling inom av denna angiven tid.
För oss i Torsås ska den skickas till socialdemokraternatorsas@gmail.com senast 15/1 och ska sedan avhandlas på Medlemsmöte måndagen den 24/1.
Medlemsmötet har då att antingen tillstyrka eller avslå motionen. Tillstyrkt motion antas av Arbetarkommun som sin egen och tillsänds distriktet att avhandlas på distriktskongressen.

Du kan motionera t.ex. kring vad distriktet ska tycka eller göra, som exempel så är det genom distriktet som vi hanterar vår regionpolitik och uppdrar vår regionfullmäktige grupp. Men så går det att motionera om så mycket annat.

När du skriver din motion tänk på att:

 • Att ditt (motionärens) NAMN ska vara med.
 • Att dina konkreta förslag, vem eller vad är det som ska göra vad ska preciseras i en eller flera ATT-SATSER. En att-sats bör vara väldigt tydlig. Har du flera delar i ditt förslag kan du med fördel dela upp dom i flera att-satser och likaså om om dom riktar sig emot olika organ.
  Det är själva att-satsen som beslutas om.
 • Att formulera en MOTIONSTEXT/brödtext som beskriver problemet som du ser och lösningen som du föreslår. Tänk på att vem som helst av dina partikamrater ska kunna läsa din text och förstå vad det är du vill ha gjort. En sak att ha i beaktande är att ju mer precist förslaget är ju svårare kan det vara att få stöd för, t.ex. kan det vara lättare att vara överens om att en nivå bör höjas än att komma överens om en exat siffra, men det är din motion så du bestämmer hur du vill formulera dig.
 • Att utifrån vad det är du föreslår sätta en lämplig RUBRIK på din motion. Den bör vara kort och talande. Ett tips kan vara att börja med brödtexten, när du däri funderat kring problem och lösning därefter konkretisera det i dina att-satser för att slutligen sätta din rubrik.

Skicka din motion till socialdemokraternatorsas@gmail.com senast 15/1

Nominera till Distriktsstyrelsen och revisionen

Vårt partidistrikt motsvarar Kalmar län.
Distriktsstyrelsen handhar ledningen av distriktets verksamhet i överensstämmelse med stadgarna och av distriktskongressen fattade beslut. Distriktsstyrelsen är, då distriktskongress inte är samlad, distriktets högsta beslutade organ.
Partidistriktet uppmanar arbetarkommunen att i nominering ange man och kvinna till varje uppdrag samt att specificera om personen är nominerad som ordinarie eller ersättare.
Den nominerade ska vara tillfrågad, vara medveten om vad uppdraget innebär och ha accepterat. Det ska vara någon som enligt din bedömning är lämplig att inneha uppdraget och såklart vara medlem i partiet.

Till distriktsstyrelse:

 • Kassör tillika VU-ledamot
 • 3 ledamöter till verkställande utskottet (VU)
 • 6 ledamöter till distriktsstyrelsen (DS)
 • 5 ersättare till distriktsstyrelsen (DS)

Till distriktets revision:

 • 3 ordinarie revisorer
 • 3 ersättare till revisionen

Övriga nomineringar

I Torsås har vi vid medlemsmötet i december avhandlat nomineringarna till Valberedningen för val som ska förrättas av regionfullmäktige i november 2022, vi har en ledamot per valkrets och valet ska avhandlas på vår valkretskonferens tisdagen den 15/2 i Nybro.

Nomineringen av kandidat till ordförande för regionstyrelsen öppnar efter att valkretskonferenserna fastställt Regionlistorna och vi kommer avhandla nominering ifrån Torsås på vårt Årsmöte måndagen den 21/3 och nomineringen är öppen fram till och med på mötet.

facebook Twitter Email