Motions- och nomineringstiden öppnat till nästa DÅK

Nästa år hålls distriktets årskonferens (DÅK) i Hultsfred, och nu har du som är medlem möjlighet att skriva motioner och nominera till de val som ska hållas

Partidistriktet planerar hålla DÅKen den 4e april i Hultsfred i Valhall.
Vid DÅKen kommer bland annat inkomna motioner avhandlas och en rad med val att förrättas.

Arbetarkommunerna har att inkomma med motioner och nomineringar.
Styrelsen beslutade vid mötet 2019-11-17 att öppna upp nominerings- och motionstiden att avslutas den 2020-01-12.
Nu har alltså du som medlem i Torsås AK möjlighet att lägga fram förslag (motioner) och föreslå vilka som ska väljas vid de val som ska hållas (nominera) till Partiets högst beslutande organ i länet. Motioner och Nomineringar ska vara VU tillhanda senast 12/1.
Ett extra medlemsmöte planeras till måndagen den 13/1 att tillstyrka eller avstyrka inkomna motioner och nomineringar.

Motionera
Du kan motionera kring vad distriktet ska tycka eller göra, som exempel så är det genom distriktet som vi hanterar vår regionpolitik och uppdrar vår regionfullmäktige grupp men det går ju att motionera om så mycket annat.

När du skriver din motion tänk på att:

+ Att utifrån vad det är du föreslår sätta en RUBRIK på din motion, tänk på att den bör vara kort och talande. Du kan med fördel börja med brödtexten och därefter ta att-satserna för att sist sätta rubriken.

+ Att formulera en MOTIONSTEXT/brödtext som beskriver problemet som du ser och så givetvis lösningen som du föreslår. Tänk på att vem som helst av dina partikamrater ska kunna läsa din text och förstå vad det är du vill ha gjort. En sak att ha i beaktande är att ju mer precist förslaget är ju svårare kan det vara att få stöd för, te.x kan det vara lättare att vara överens om att något bör höjas än att något ska höjas med en exakt siffra, men det är din motion så du bestämmer så klart hur du vill formulerar dig.

+ Att dina konkreta förslag, vem eller vad är det som ska göra vad ska preciseras i en eller flera att-satser. En att-sats bör vara väldigt väldigt tydlig.

+ Ditt (motionärens) namn måste vara med.

Du kan titta i motionsmallen hur en motion kan se ut, du kan också med fördel använda dig av den när du skriver din motion.
För att komma till mallen KLICKA HÄR
Notera att du ska skicka din motion till vårt VU senast 12/1 och att det sen är AK som skickar den vidare till distriktet.

För att skicka in en motion  KLICKA HÄR

Nominera
Vi har fått uppmaningen att när vi som AK nominerar att vi per uppdrag ska nominera en man och en kvinna, att det ska framgå huruvida nomineringen gäller att gå in som ordinarie eller ersättare så ha det i åtanke när du nominerar.
Den du nominerar ska vara tillfrågad och ha accepterat, ska vara någon som enligt din bedömning är lämplig att inneha uppdraget och måste såklart vara medlem i partiet.
Av nomineringen ska framgå den nominerades namn samt bostadsort, den bör dessutom innehålla kontaktinformation så som mobilnummer och E-postadress.

Följande ska väljas till distriktsstyrelsen:

a) Kassör – tillika ledamot i VU
Nu sittande vars mandat löper ut:
Peter Wretlund, Oskarshamn

b) Tre ordinarie ledamöter i styrelsen – tillika ledamöter i VU
Nu sittande vars mandat löper ut:
Gunnar Jansson, Västervik
Lena Hallengren, Kalmar
Övriga i VU med ytterligare ett års mandat:
Ordförande Ander Henriksson, Kalmar
vice ordförande Helen Nilsson, Vimmerby

c) Fyra ordinarie ledamöter i styrelsen
Maria Ixcot Nilsson, Emmaboda
Mattias Nilsson, Mörbylånga
Marie Helen Ståhl, Borgholm
Nermina Mizimovic, Hultsfred
Övriga ledamöter med ytterligare ett års mandat:
Emöke Bokor, Söderåkra
Robert Rappakko, Mönsterås
Jonas Erlandsson, Högsby
Martina Aronsson, Nybro

d) Fem ersättare till styrelsen
Nu sittande vars mandat löper ut:
Michael Ländin, Kalmar
Angelica Katsanidou, Överum
Tobias Fagergård, Nybro
Laila Naraghi, Oskarshamn
Peter Högberg, Vimmerby

Följande ska väljas till distriktets revision:

a) Tre ordinarie revisorer
Nu sittande vars mandat löper ut:
Herman Halvarsson, Köpingsvik
Doris Johansson, Kalmar
Monica Anderberg, Torsås

b) Tre ersättare
Nu sittande vars mandat löper ut:
Owe Kåreberg, Mönsterås
Diana Bergeskans, Högsby
Mathias Karlsson, Färjestaden

För att skicka in en nominering KLICKA HÄR

Ombud
Våra ombud ifrån Torsås valdes vid  årsmötet 2019-03-18.
Ordinare:
Maja Heller
Björn Petersson
Barbro Englund
Sören Bondesson
Ersättare
1. Agneta Eriksson
2. Hans Larsson
3. Susanne Rosén
4. Henrik Nilsson Bokor
5. Inga-Britt Karlsson

facebook Twitter Email