Motionera till FONUS föreningsstämma

Som medlem kan du nu skriva förslag kring hur FONUS bör förändras

Torsås AK är medlemmar i Fonus och vi som medlemmar har nu möjlighet att motionera (skriva förslag) till Fonus Föreningsstämma 2020.
Föreningsstämman är högsta beslutande organ i Fonus ekonomiska förening.
En rekommendation ifrån Fonus är därför att utifrån ett brett ägarperspektiv ge förslag som bidrar till en förbättring för Fonuskoncernen och ökad nytta för alla medlemmar. Det kan t.ex. handla om produkter och tjänster, medlemsinflytande, tillgänglighet och kundkontakter, hållbarhetsarbete, affärssamarbeten och medlemsnytta.

Att tänka på:
– Sammanfatta i en rubrik vad motionen handlar om.
– Berätta om bakgrunden och motivera varför ni anser att motionen behövs.
– Yrka på vad ni vill ska åstadkommas i en attsats. Det är endast att-satsen som föreningsstämman beslutar om. Har ni flera förslag, dela upp dem i flera att-satser.
– Kontrollera fakta, kontakta gärna Fonus eller Familjens Jurist och ta reda på hur det fungerar idag innan ni skickar in motionen.

VU har beslutat öppna motionstiden och föreslår styrelsen besluta att motionsstopp sätts till den 1/12 och att vi i Torsås AK avhandlar ev. motioner på medlemsmötet den 8/12.
Skicka din motion till vår sekreterare Ann-Britt Mårtensson annbrittingrid@hotmail.hotmail.com

Vad händer med din motion efter att du skickat in den:
– VU bereder motionen och föreslår medlemsmötet hur man kan besluta.
– Medlemsmötet tar beslut kring hur motionen ska hanteras, t.ex. om det ska bli Torsås AK’s förslag och skickas vidare till Fonus.
– Motioner som går vidare behandlas sen vid Fonus distriktsstämma i mars-april och beslutas sedan slutligen vid Fonus föreningsstämma den 14 maj 2020.

Du kan läsa mer om vårt medlemskap i Fonus på deras hemsida:
https://www.fonus.se/om-fonus/medlemmar/

facebook Twitter Email