Möjlighet att skriva Motion till Fonus

Har du förslag på förbättringar inom Fonus så har du möjlighet nu, skicka in din motion senast den 2/12

Torsås Arbetarekommun är medlem i Fonus som är marknadsledande inom begravningar och familjejuridik. Vi som medlemsorganisation kan påverka Fonus verksamhet genom att skicka våra förslag som motioner till Fonus.

Styrelsen har beslutat öppna upp för medlemmar att skicka in motioner till AK fram tills senast den 2/12
Eventuella motioner avhandlas av medlemsmötet 4/12
Motioner skickas till socialdemokraternatorsas@gmail.com

Fonus skriver:
”Det finns inga regler om vad en motion bör handla om. En rekommendation är att ge förslag som bidrar till en förbättring för hela Fonus och alla medlemmar. det kan handla om tillgänglighet, hållbarhet, affärssamarbeten, medlemsnytta, produkter och tjänster eller den parlamentariska organisationen med distrikt, stämmor och förtroendevalda.”

Tips från Fonus inför motionsskrivandet:
– Sammanfatta i en rubrik vad motionen handlar om.
– Berätta om bakgrunden och motivera varför ni anser att motionen behövs.
– Yrka på vad ni vill ska åstadkommas i en att-sats. Det är endast att-satsen som stämman beslutar om. Har ni flera förslag, dela upp dem i flera att-satser.
– Kontrollera fakta. Kontakta gärna Fonus eller Familjens jurist och ta reda på hur det fungerar idag, innan ni skriver motionen.

På fonus.se/medlem finns motionsmall att ladda ner

Fonus avhandlar eventuella motioner vid distriktsstämman i april 2023 och beslutar sedan om dem vid föreningsstämman den 16 maj 2023.

facebook Twitter Email