Medlemsmöte 23/3

Måndagen den 23 mars är det dags för Årsmöte för oss Socialdemokrater i Torsås och nu är det dags att nominera till de val som ska hållas och motionera kring de förändringar du vill se.

Medlemsmöte – Årsmöte Torsås AK
23/3 kl 18:00
Torsås Folkets Hus, Lollys

Gäst: Angelica Katsanidou (S) Regionstyrelsens ordförande

På medlemsmötet avhandlas sedvanliga årsmötesförhandlingar, dvs vi ska avsluta föregående år, besluta om ramarna för årets verksamhet, hålla en hel del val och avhandla ev. inkomna motioner. Alla medlemmar i Torsås AK kallas och har motions och nomineringsrätt.

Motionera
Du kan motionera kring vad arbetarkommun ska tycka eller göra, som exempel så är det genom arbetarkommun som vi hanterar vår kommunpolitik och uppdrar vår kommunfullmäktige grupp men det går ju att motionera om så mycket annat.

Stadgarna – Kap.4 §5 mom.6
Motion till medlemsmöte respektive representantskapsmöte kan väckas av varje enskild partimedlem eller socialdemokratisk grundorganisation som tillhör arbetarekommunen. Motion ska sändas till arbetarekommunens styrelse inom av denna angiven tid

Styrelsen beslutade vid styrelsemöte den 27/1 att öppna motionstiden och beslutade att motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den  29/2.
Motionerna skickas till vår sekreterare Ann-Britt Mårtensson
För att skicka in din motion KLICKA HÄR

När du skriver din motion tänk på att:

+ Att utifrån vad det är du föreslår sätta en RUBRIK på din motion, tänk på att den bör vara kort och talande. Du kan med fördel börja med brödtexten och därefter ta att-satserna för att sist sätta rubriken.

+ Att formulera en MOTIONSTEXT/brödtext som beskriver problemet som du ser och så givetvis lösningen som du föreslår. Tänk på att vem som helst av dina partikamrater ska kunna läsa din text och förstå vad det är du vill ha gjort. En sak att ha i beaktande är att ju mer precist förslaget är ju svårare kan det vara att få stöd för, te.x kan det vara lättare att vara överens om att något bör höjas än att något ska höjas med en exakt siffra, men det är din motion så du bestämmer så klart hur du vill formulerar dig.

+ Att dina konkreta förslag, vem eller vad är det som ska göra vad ska preciseras i en eller flera att-satser. En att-sats bör vara väldigt väldigt tydlig.

+ Ditt (motionärens) namn måste vara med.

Nominera
Som på alla årsmöten är det många val som ska göras, det är ju här vi väljer våra företrädare inom partiet för året som kommer. Nedan här kan du se vilka befattningar som vi har att välja i år.
Styrelsen beslutade vid styrelsemötet 27/1 att öppna för nomineringar och att nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast 29/2 2020.
Nomineringar skickas till sammankallande i valberedningen Ann-Britt Mårtensson
För att skicka in en nominering KLICKA HÄR 

På samma sätt som alla medlemmar och grundorganisationer kan motionera till årsmötet så kan man också nominera, ta gärna chansen och gör det så valberedningen får lite förslag att jobba med. Det är ju också så att om man är intresserad av en post att man nominerar sig själv, skit i jante, det är bra om valberedningen får veta.
Den du nominerar ska vara tillfrågad och ha accepterat, ska vara någon som enligt din bedömning är lämplig att inneha uppdraget och måste såklart vara medlem i partiet.

Av nomineringen ska framgå den nominerades namn samt bostadsort, den bör dessutom innehålla kontaktinformation så som mobilnummer och E-postadress.
Det måste också framgå vem du/ni är som nominerar. 

 • Arbetarkommuns styrelse
  Ordinarie (5)
  Ersättare (2)
 • Revisorer
  Ordinarie (3)
  Ersättare (3)
 • Övriga funktioner
  Studieorganisatör (1)
  Facklig ledare (1)
  Fanbärare (2)
  Webbansvariga (2)
  Facebookansvariga (3)
 • Utskott
  Facklig-politiskt utskott (3)
  Seniorutskott (3)
 • Ombud till distriktskongress årsmöte 2021
  Ordinarie (4)
  Ersättare
 • Ombud ABF Östra Småland/Öland
  Ordinarie (1)
  Ersättare
 • Ombud Torsås Folkets Hus årsmöte 2021
  Ordinarie (3)
  Ersättare (2)
 • FONUS
  Ordinarie (1)
  Ersättare

Nomineringar skickas till sammankallande i valberedningen Ann-Britt Mårtensson senast 29/2
För att skicka in en nominering KLICKA HÄR 

 

facebook Twitter Email