Valet 2018

Nominera till de olika styrelser och nämnder vi har i kommunen

Alla våra medlemmar har rätt att nominera den eller dem som de tycker ska företräda oss i kommunens många olika nämnder och styrelser. Man kan och bör också nominera sig själv om man är intresserad av ett uppdrag.

Nomineringarna till kommunens styrelser och nämnder är öppen för alla våra medlemmar. Nominera kan du göra fram till söndagen den 21/10 då nomineringstiden enligt beslut av styrelsen stänger. Den du nominerar ska vara medlem, lämplig och tillfrågad. Nomineringarna skickas till vår valberedning, enklast via mail till valberedningens ordförande Ann-Britt. Har du några frågor kring hur…

Läs mer

Nominering till Landstingets styrelse och nämnder

Nu efter valet så börjar arbetet med att formera den politiska organisationen i Landstinget. Det är dags för oss att nominera till de många posterna och detta ska vi göra i två delar.

I valet till Landstinget så väljer vi ledamöterna till Landstingsfullmäktige utöver fullmäktige finns en bred politisk organisation med styrelse, nämnder och utskott. De övriga delarna av den politiska organisationens förtroendevalda utses av de folkvalda i fullmäktige. Vi i Arbetarkommun (AK) har nu möjlighet att nominera till de olika uppdragen inom Landstingets politiska organisation. Partidistriktet (PD)…

Läs mer
facebook Twitter Email