Årsmöte 2023

Måndagen den 20 mars håller Torsås Socialdemokratiska arbetare kommun årsmöte. Smörgåstårta serveras från kl 17:30 och vi gästas under kvällen av Helene Björklund, riksdagsledamot ifrån Blekinge och fd kommunalråd i Sölvesborg, som berättar om vad som händer när SD tar över.

Alla medlemmar kallas till Årsmöte för 2023 som är planerat till måndagen den 20 mars med smörgåstårta och kaffe från kl 17:30.
Anmäl ev. specialkost till socialdemokternatorsas@gmail.com omgående.
Handlingar får du per Epost, behöver du dem utskrivna så kommer det finnas några exemplar
att ta del av på Folketshus.

Vi gästas av Heléne Björklund distriktsordförande i Blekinge, riksdagsledamot och före detta
kommunalråd i Sölvesborg. Heléne kommer och berättar om hur det gick när
Sverigedemokraterna tog över i Sölvesborg kommun.

Förslag till dagordning

 1. Mötets öppnade
 2. Årsmötets behöriga utlysande
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av mötesfunktionärer
  a) Mötesordförande
  b) Mötessekreterare
  c) Justeringspersoner tillika rösträknare
 5. Verksamhetsberättelse
  a) Styrelsens årsberättelse
  b) Kommunfullmäktigegruppen
  c) Kyrkogruppensberättelse
  d) Resultat- och balansrapport
  e) Revisorernas berättelse
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Val till styrelsen
  a) Ordförande
  b) Ordinarie ledamöter (3st)
  c) Fyllnadsval ordinarie ledamot
  d) Suppleanter (2st)
 8. Val av revisorer på 1 år
  a) Beslut om antal
  b) Sammankallande
  c) Ordinarie
  d) Suppleanter
 9. Val av fanbärare
 10. Fastställande av utskott samt val av
  ledamöter på 1 år
  a) Verkställande utskott
  b) Facklig-politiskt utskott
  c) Senior utskott
 11. Val av ombud och ersättare
  a) ABF avdelning Östra Småland/Öland (1)
  b) Torsås FolketsHus (3)
  c) FONUS (1)
 12. Val av valberedning
  a) Sammankallande
  b) Ledamöter
 13. Riktlinjer för den kommande verksamheten
  a) Verksamhetsplan
  b) Budget 2020
 14. Inkomna motioner
  a) Cykelled från Södra Kärr till Bergkvara samhälle
  b) Tillgång till Röris
  c) Avhjälpande av hinder för funktionsnedsatta på Allfargatan
 15. Gäst: Heléne Björklund
 16. Avtackning
 17. Övriga frågor
 18. Mötets avslutande

facebook Twitter Email