Valda ombud till partikongressen

I höst genomför vårt parti vår 41a partikongress.
På partikongressen kommer bl.a. partiets framtida inriktning avgöras.
Det är partiets medlemmar som skriver motioner och väljer representanter till kongressen.

I sommarens ombudsval tillhörde vi valkrets 4 tillsammans med Emmaboda och Nybroarbetarkommuner.
Vi har tillsammans två mandat vid partikongressen.

våra ombud

1e ersättare

Samtliga valda ombud från vårt partidistrikt, Kalmar län

Valkrets 1
Marcus Fridlund, kontrollrumsingenjör, 29 år, Västervik,
Dan Nilsson, kommunalråd, 46 år, Västervik
Valkrets 2
Helen Nilsson, undersköterska, 60 år, Vimmerby
Valkrets 3
Erik Jonsson, sågverksarbetare, 40 år, Mönsterås
Renée Solstad, omsorgsassistent, 57 år, Mönsterås
Catrin Alfredsson, undersköterska, 43 år, Oskarshamn
Valkrets 4
Björn Petersson, riksdagsledamot, 39 år,Torsås
Jarkko Pekkala, arbetsmiljökoordinator, Eriksmåla
Valkrets 5
Lasse Johansson, kommunpolitiker och egen företagare, 46 år, Kalmar
Jenny Melander, politisk sekreterare, 25 år, Kalmar
Valkrets 6
Eva-Lena Israelsson, kundkommunikatör, 60 år, Köpingsvik
Ersättare:
Valkrets 1
*
Valkrets 2
Simon Josefsson, studerande, 18 år, Mörlunda
Valkrets 3
Diana Bergeskans, pensionär, 64 år, Högsby
Valkrets 4
Inéz Ixcot Nilsson, studerande, 17 år, Emmaboda
Valkrets 5
Anna Lööf Hedh, gruppchef, 54 år, Kalmar
Valkrets 6
Matilda Wärenfalk, kommunalråd, 43 år, Algutsrum

*Då valkrets 1 inte valt någon ersättare går ersättare in från annan
valkrets med högst röstetal om ordinarie ombud i valkrets 1 inte kan närvara.

facebook Twitter Email