Samråd E22 Bergkvara

Är du nyfiken på vad som händer med E22an och kanske har du någon kloka synpunkter

På våran julavslutning beslutades om ett extra möte att diskutera kring E22an utifrån Trafikverkets samråd som just nu pågår. Samrådet syftar till att ge allmänheten insyn i projektet och möjlighet att inkomma med synpunkter samt en möjlighet för Trafikverket att ta del av allmänhetens kunskap om  området. 

Titta med fördel igenom samrådet på Trafikverkets hemsida innan mötet, vi går igenom det väldigt snabbt och övergripande på mötet och fokuserar på att diskutera kring frågeställningarna. 
Klicka här för att komma till Trafikverkets hemsida och möjlighet att själv lämna synpunkter och ta del av information kring projektet. 
Klicka här för att komma till samrådet.    

Extra möte Trafikverkets samråd kring E22 Bergkvara 
Måndag den 21 dec. kl. 18.00
via Zoom, Länk skickas ut via malen

facebook Twitter Email