Nominera till Årsmötet

Vi Socialdemokraterna i Torsås planerar hålla årsmöte måndagen den 8 mars, nominera till dem val som ska hållas och skriv motioner med dina förslag till årsmötet senast 4/2

Den du nominerar ska vara tillfrågad och ha acceptera, ska vara någon som enligt din bedömning är lämplig att inneha uppdraget och måste såklart dela våra grundläggande värderingar samt vara eller vilja bli medlem i partiet.
Av nomineringen ska framgå framgå den nominerades namn samt bostadsort, den bör dessutom vara med kontaktinformation så som mobilnummer och E-postadress.

Nomineringar skickas till sammankallande i valberedningen:
Ann-Britt Mårtensson 076-835 37 52, annbrittingrid@hotmail.com

man kan alltid prata med oss i valberedningen

Sammankallande i valberedningen belyser att man alltid är välkommen att höra av sig till valberedningen och dela med sig av sina egna funderingar kring vilka uppdrag man är intresserad av eller funderingar inför framtiden.

AK styrelsen

Vars mandat löper ut:
Ordförande Björn Petersson
Sekreterare Ann-Britt Mårtensson
Ledamot Sören Bondesson
Ledamot Roland Swedestam
Ersättare Henrik Nilsson Bokor
Ersättare Peter Ludvigsson
Fyllnadsval:
Ledamot och vice ordförande Emöke Bokor

Kvar i styrelsen ytterligare ett år:
Kassör Bernt Nykvist
Ledamot Susanne Rosén
Ledamot Christina Lönnqvist
Ledamot Jill Jonsson
Ersättare Hans Larsson
Ersättare Maja Heller

Revisionen

Vars mandat löper ut:
Ordinarie och sammankallande Monica Anderberg
Ordinarie Inga-Britt Karlsson
Ersättare Tomas Holgersson
Ersättare Anne Ivholm
Enligt tidigare beslut har Torsås AK en plats vakant och håller sig med endast två revisorer.

Partiarbetet är en viktig grund i vårt samhälles demokratiska struktur

Ombud

Vars mandat löper ut:
ABF avdelning Östra Småland/Öland
Ordinarie Henrik Nilsson Bokor
Ersättare Susanne Rosén
Torsås Folkets Husförening
Ordinarie Barbro Englund
Ordinarie Tomas Holgersson
Ordinarie Inga-Britt Karlsson
Ersättare Ingemar Larsson
Ersättare Siv Karlsson
Extra ersättare Henrik Nilsson Bokor
Extra ersättare Albin Appelqvist
FONUS
Ordinarie Barbro Englund
Ersättare Ingemar Larsson

Valberedningen

Ledamot och sammankallande Ann-Britt Mårtensson
Ledamot Monica Anderberg
Ledamot Susanne Rosén
Ledamot Lars Häggbring
OBS! nomineringar av valberedning skickas till revisorerna, maila monica.fredriksson@torsas.se

Övriga funktioner

Vars mandat löper ut:
Fanbärare Sören Bondesson
Fanbärare Tomas Holgersson

Funktioner som föreslås fastställas vid styrelsens konstituering och vilka som har dem idag:
Vice ordförande –
Medlemsansvarig tf Bernt Nykvist
Studieorganisatör Susanne Rosén
Facklig ledare Monica Anderberg
Webbansvarig Henrik Nilsson Bokor, Björn Petersson, Agneta Eriksson
Facebookansvarig Henrik Nilsson Bokor, Sören Bondesson, Björn Petersson
Kampanj-/valledare Maja Heller

Har du någon ide om något du skulle vilja jobba med i styrelsearbetet, någon särskild funktion som vi idag saknar, tveka inte att höra av dig eller varför inte skriva en motion (se nedan).

Utskott

Vi har idag tre utskott, vi har fastställt dem på årsmötet, har du funderingar på ytterligare utskott eller någon förändring så hör av dig. Nytt för årets verksamhetsplan är lite tydligare målsättningar för våra utskottsarbete.
Verkställandeutskott
Ordförande, vice ordförande, Kassör, Sekreterare och Gruppledare
Facklig-politisktutskott
Ledamot och sammankallande Monica Andeberg
Ledamot Björn Petersson
Ledamot Hans Larsson
Seniorutskott
Ledamot och sammankallande Barbro Englund
Ledamot Inga-Britt Karlsson
Ledamot Siv Karlsson

Kyrkofullmäktige

I september är det Kyrkoval och på årsmötet är meningen att vi ska fastställa en egen lista till kyrkofullmäktige.
Är du mån om att vår kyrka förblir en öppen och hållbar folkkyrka så hör av dig, vi behöver dig.

Övrigt

Partikongressen, nominering ombud och motioner
I november håller partiet kongress och Partidistriktet kommer hålla val av ombud till partikongressen i juni.
Alla medlemmar har rätt att nominera in ombud och kan också skriva motioner till partikongressen eller nominera till de val som ska hållas där.
Detta ska vara VU tillhanda senast 29/3 socialdemokraternatorsas@gmail.com

Motioner till årsmötet
Du kan ju också skriva förslag till årsmötet, motioner, på saker som rör S i Torsås. Dessa ska vara VU tillhanda senast 4/2, socialdemokraternatorsas@gmail.com

facebook Twitter Email