Nominera DSN

Nominera ersättare till Drift- och Servicenämnden senast fredag 27/10

Vid årsskiftet omorganiserades delar av kommunens verksamhet. Bl.a. inordnades kostenheten inunder nybildande Drift- och Servicenämnden (DSN). Nämnden ansvarar också för kommunens fastigheter, gator, enskilda vägar, parker, lekplatser fritidsanläggningar, skogar och hamnverksamhet. Nämnden är även samordnande och verkställande i frågor om kommunens byggnads- och anläggningsverksamhet avseende nybyggnad samt om- och tillbyggnader. DSN består av sju ordinarie ledamöter och sju ersättare. Nämnden har som regel sammanträde en gång i månaden. 

Nu har du som medlem hos oss möjlighet att nominera kandidat till fyllnadsval i DSN efter att vår företrädare Magnus Persson (S) pga av personliga skäl valt att avsäga sig uppdraget. Är du intresserad av av att bli ersättare i DSN eller vill du föreslå någon som du tycker är lämplig så tveka inte att skicka in ditt förslag, din nominering, till vår valberedning. Nomineringen är öppen fram till fredag den 27/10 och kommer avhandlas i samband med S-gruppmötet måndagen den 30/10. Den du nominerar ska vara valbar, tillfrågad och ha accepterat. Den du nominerar ska vara någon som enligt din bedömning är lämplig att inneha uppdraget och måste såklart dela våra grundvärderingar samt vara eller vilja bli medlem i partiet.

Hur gör man för att nominera? 
Nomineringen skickas till sammankallande i valberedningen:

Ann-Britt Mårtensson
Mail: annbrittingrid@hotmail.com 
Tel: 076-835 37 52

I din nominering ska det framgå den nominerades namn samt bostadsort. Den bör dessutom innehålla kontaktinformation såsom mobilnummer eller e-post. 

facebook Twitter Email