Medlemsmöte 25/1

Inkomna motioner och nomineringar till DÅK 2021 ska avhandlas liksom ev. nomineringar till Stiftsfullmäktige och Kyrkomötet på årets första medlemsmöte.

Medlemsmöte
Måndag 25/1 kl 18:00-20:00
Video, Zoom
Kallelse kommer på mailen med länk.

Mötet har två fokus områden, dels Partidistriktets årskonferens (DÅKen) där vi ska avhandla de ev. inkomna motioner och nomineringar samt välja våra ombud dit.
Dels blir det lite fokus på Kyrkovalet. Vi ska avhandla ev. inkomna nomineringar till Stiftsfullmäktige (regional nivå) och Kyrkomötet (nationell nivå).
Tanken är också att vi avslutar med att starta upp vår Kyrkopolitiska grupp.

Har du några frågor eller funderingar eller om du inte fått kallelsen med länk kontakta oss på socialdemokraternatorsas@gmail.com

facebook Twitter Email