Föreslå röstmottagare

Förberedelserna inför höstens val är i full gång och valnämnden står i begrepp att utse röstmottagare till våra vallokaler. Kom med förslag senast söndag 27/2.

Vill du vara med och säkerställa valresultatets integritet eller har du förslag på rättskaffens kommunmedborgare som bör vara med och se till att valet genomförs oklanderligt – anmäl intresse som röstmottagare nu.

I USA rasar fortfarande ”the big lie” ibland Donald Trumps anhängare som vilseletts till att misstro valresultatet. En skulle kunna tro att något sådant inte skulle kunna hända här hemma i Sverige men vi har sett liknande tendenser här.
https://aip.nu/sd-drev-pa-teorin-om-valfusk-2018/
Vi ska inte ha det så.

Det finns många lagar och regler kring hur våra allmänna val ska genomföras. Att valet genomförs på ett korrekt sätt och att folk kan vara trygga med det är avgörande. Vi har resonerat som att det vore lämpligt med röstmottagare ifrån flera delar av vårt samhälle att hjälpas åt säkerställa valets integritet. Att vi behöver bemanna våra vallokaler med betrodda medborgare, ju större spridning ifrån vårt samhälle ju bättre.
Prata med den du känner förtroende för och föreslå hen till röstmottagare till höstens val nu senast söndag 27/2.
Skicka till socialdemokraternatorsas@gmail.com

För att läsa mer om allmänna val
https://www.val.se/val-och-folkomrostningar/allmanna-val.html

För mer om vilka lagara och regler vi har kring våra allmänna val
https://www.val.se/om-oss/lagar-och-regler/lagar-och-forordningar.html

Röstmottagare

Kommunens valnämnd ansvarar för att rekrytera röstmottagare som ska arbeta med förtidsomröstningen och i vallokalen under vallokalen.

Röstmottagarna ska bland annat
– se till att hålla ordning i vallokalen
– ta emot röster och lägga dem i urnan
– hjälpa de väljare som ber om det
och för efter vallokalens stängning granska och räkna rösterna.

Förtidsomröstningen startar 18 dagar före valdagen, i en lokal för förtidsröstning ska det alltid vara minst två röstmottagare samtidigt.
I en vallokal ska det alltid vara minst tre röstmottagare samtidigt varav en ska vara ordförande eller vice ordförande.

Alla röstmottagare måste genomgå en obligatorisk utbildning för att få tjänstgöra som röstmottagare. Arbetet kräver ett hjälpsamt och vänligt sätt och ställer höga krav på noggrannhet. Röstmottagaren ska medverka till valet genomförs korrekt, tryggt och säkert.

facebook Twitter Email