Nominera presidie och styrelser mm , senast 11/9

Nomineringen av kandidater till de uppdrag som är först att tillsättas efter valet i såväl Regionfullmäktiges som Kommunfullmäktige är nu öppen fram till valdagen.

VU har beslutat öppna upp för nominering 18/7-31/7 och att kalla till extra styrelsemöte 1/8 att avhandla bl.a. nomineringarna.

Uppdrag att nominera till:
– Regionråd
Regionstyrelse
– Valberedning, regionfullmäktiges
– Revisorer, regionfullmäktiges


– Kommunfullmäktiges presidie

– Valberedning, kommunfullmäktiges
– Kommunstyrelse

Är du intresserad av något av uppdragen eller vill föreslå någon som du tycker vore lämplig så tveka inte att nominera till vår valberedning.

Den du nominerar ska vara tillfrågad och ha acceptera, ska vara någon som enligt din bedömning är lämplig att inneha uppdraget och måste såklart dela våra grundläggande värderingar samt vara eller vilja bli medlem i partiet.
Av nomineringen ska framgå framgå den nominerades namn samt bostadsort, den bör dessutom vara med kontaktinformation så som mobilnummer och E-postadress.

Skicka din nominering till till sammankallande i valberedningen senast 31/7:
Ann-Britt Mårtensson 076-835 37 52, annbrittingrid@hotmail.com

Handbok för politiker i Torsås kommun för mer information kring politiska uppdragen i kommunen och kommunens organisation som helhet.

facebook Twitter Email