Nominera och Motionera till vårt Årsmöte 2023

Nominera

Skicka nomineringar till vår valberednings sammankallande Ann-Britt Mårtensson på annbrittingrid@hotmail.com senast 19/2

Arbetarkommunsstyrelse

Ordförande, tillika styrelseledamot och ledamot verkställandeutskottet
3+1 Ordinarie styrelseledamöter
2 ersättare
Nuvarande ledamöter i tur att avgå/väljas om:
Björn Petersson, Ann-Britt Mårtensson, Sören Bondesson, Roland Swedestam. Ersättare Lars Häggbring och Albin Appelqvist.  

(fyllnadsval ska hållas för Susanne Rosén som valt att avsäga sig sitt styrelseuppdrag)

Verkställande utskott
Nuvarande: Ordförande, v. ordförande, kassör, sekreterare samt gruppledare kommunfullmäktige. 

Facklig-politiskt utskott
Nuvarande: Monica Anderberg, sammankallande, Björn Petersson samt Barbro Martinsson

Senior utskott
Nuvarande: Siv Eriksson, sammankallande och Inga-Britt Karlsson samt Kurt Arvidsson

Arbetarkommuns revision

2 ordinarie revisorer  
Nuvarande: Monica Anderberg, sammankallande samt Inga-Britt Karlsson
2 revisorsersättare
Nuvarande: Tomas Holgersson samt Magnus Persson  

Valberedning

Nuvarande: Sammankallande Ann-Britt Mårtensson, Ledamöter Monica Anderberg, Susanne Rosén samt Lars Häggbring 

Övriga funktionärer 

Fanbärare 
Nuvarande: Sören Bondesson och Albin Appelqvist

Ombud till ABF avdelning Östra Småland/Öland
1 Ordinarie ombud
Nuvarande: Henrik Nilsson Bokor
1 Ersättare
Nuvarande: Susanne Rosén

Ombud till Torsås Folkets Hus årsmöte 2024
3 Ordinarie
Nuvarande: Tomas Holgersson och Inga-Britt Karlsson samt Albin Appelqvist 
3 Ersättare
Nuvarande: Henrik Nilsson Bokor och Siv Eriksson

Ombud till FONUS
1 Ordinarie
Nuvarande: Siv Eriksson 
1 Ersättare
Nuvarande: Ingemar Larsson 

Skriv en motion till Årsmötet

Motion till Årsmötet kan väckas av varje enskild partimedlem eller socialdemokratisk grundorganisation som tillhör Arbetarkommun. Motionen ska enligt stadgarna skickas in till arbetarkommunens styrelse för behandling inom av denna angiven tid.
Hos oss i Torsås ska den skickas till socialdemokraternatorsas@gmail.com senast 19/2 och ska sedan avhandlas på vårt Årsmöte måndagen den 20/3.
Medlemsmötet har då att antingen tillstyrka eller avslå motionen.

Du kan motionera t.ex. kring vad S i Torsås ska tycka eller göra, som exempel så är det genom vår lokala partiorganisation här som vi hanterar vår kommunpolitiken och uppdrar vår S-grupp. Men så går det att motionera om så mycket annat.

När du skriver din motion tänk på att:

  • Att ditt (motionärens) NAMN ska vara med.
  • Att dina konkreta förslag, vem eller vad är det som ska göra vad ska preciseras i en eller flera ATT-SATSER. En att-sats bör vara väldigt tydlig. Har du flera delar i ditt förslag kan du med fördel dela upp dom i flera att-satser och likaså om om dom riktar sig emot olika organ.
    Det är själva att-satsen som beslutas om.
  • Att formulera en MOTIONSTEXT/brödtext som beskriver problemet som du ser och lösningen som du föreslår. Tänk på att vem som helst av dina partikamrater ska kunna läsa din text och förstå vad det är du vill ha gjort. En sak att ha i beaktande är att ju mer precist förslaget är ju svårare kan det vara att få stöd för, t.ex. kan det vara lättare att vara överens om att en nivå bör höjas än att komma överens om en exat siffra, men det är din motion så du bestämmer hur du vill formulera dig.
  • Att utifrån vad det är du föreslår sätta en lämplig RUBRIK på din motion. Den bör vara kort och talande. Ett tips kan vara att börja med brödtexten, när du däri funderat kring problem och lösning därefter konkretisera det i dina att-satser för att slutligen sätta din rubrik.

Skicka din motion till socialdemokraternatorsas@gmail.com senast 19/2

facebook Twitter Email