Nominera ny ordförande Socialnämnden

Vår ordförande i socialnämnden har avsagt sig uppdraget och nu pågår en snabb process att rekrytera ny ordförande

Tisdag 19/10 avsade sig Christina Lönnqvist uppdraget som ordförande i Socialnämnden på grund av personliga skäl.
Tina har varit ordförande i socialnämnden i 7 år och samlat majoritetens ledamöter på ett hedervärt sätt. Tina har fler uppdrag för oss såväl på kommunal nivå som på regional nivå och dessa kommer hon med vårt fulla stöd fortsätta i.

S-gruppen enades i Extra insatt S-gruppmöte om målsättningen att välja ny ordförande vid Kommunfullmäktiges nästa sammanträde. Detta tarvarar en snabb process och vår valberedning är i full gång.

Om du vill nominera någon till uppdraget kontakta sammankallande i valberedningen omgående.

Sammankallande i valberedningen
Ann-Britt Mårtensson annbrittingrid@hotmail.com 076-835 37 52

facebook Twitter Email