Nominera inför förändringarna

Tekniska nämnden, TFAB och Torsås fjärrvärmenätbolag förändras, nu är det dags att nominera till nya nämnden och nya styrelsen.

Hur kommunkoncernens verksamhet är organiserad står inför en förändring. Inom majoritets samarbetet har vi beslutat oss för att genomföra en rad förändringar utifrån de utredningar som gjorts av TFAB och VA-verksamheten. Kring detta pågår nu en rad processer i olika spår och även om allt inte är klart än så har vi i Torsås Socialdemokrater valt att påbörja nomineringarna till de styrelser och nämnder som vi ser kommer att bli.

En mycket kort beskrivning av förändringarna:
TFAB har idag vuxit sig större än sitt moderbolag, TBAB, och har i stort sett endast verksamhetsfastigheter åt kommunen. Utredningen har påvisat fördelar med att driva denna verksamheten i kommunal förvaltning istället för i bolagsform.
Vidare visar utredningen kring VA-verksamheten på fördelar i att drivas i bolagsform istället för som i dag som i kommunalförvaltning.
Utifrån detta kommer, i korta ordalag, följande förändringar att göras:
– TFABs fastigheter och personal flyttas över i en ny nämnd och TFAB upplöses.
– VA-verksamheten flyttas över till Torsås Fjärrvärmenätbolag i ett eget affärsområde.
– Ny nämnd bildas, Teknik- och Fastighetsnämnden
– nuvarande Tekniska nämnden upplöses
– Torsås Fjärrvärmenätbolag ändras om med nya affärsområden, namnet ska ändras och en ny, större, styrelse tillsätts.

nya Teknik- och Fastighetsnämnden och nya Torsås Fjärrvärmenätbolag (nytt namn)
blir en 9 manna nämnd, respektive 9 manna styrelse. Det är ännu inte förhandlat med majoriteten om fördelningen så vi nominerar utifrån hur det ser ut i övrigt, nominera upp till 3 suppleanter och 3 ordinarie varav en ordförande.

Nomineringen öppnades vid förra medlemsmötet är öppna till och med 1/9.
Nomineringarna skickas till valberedningens ordförande Ann-Britt Mårtensson annbrittingrid@hotmail.com 076-835 37 52

facebook Twitter Email