Vår politik

Samråd E22 Bergkvara

Är du nyfiken på vad som händer med E22an och kanske har du någon kloka synpunkter

På våran julavslutning beslutades om ett extra möte att diskutera kring E22an utifrån Trafikverkets samråd som just nu pågår. Samrådet syftar till att ge allmänheten insyn i projektet och möjlighet att inkomma med synpunkter samt en möjlighet för Trafikverket att ta del av allmänhetens kunskap om  området.  Titta med fördel igenom samrådet på Trafikverkets hemsida…

Läs mer
facebook Twitter Email